Начална страница Права на пътниците

Права на пътниците 

Правата на пътниците, използващи автобусен превоз на територията на Европейския съюз, са регламентирани според  Регламент (EU) No. 181/2011. Официалният обобщен доклад на регламента, публикуван от Европейската комисия, можете да прочетете тук.

Европейският регламент разпорежда в частност:

  • Забрана на дискриминация на пътници 
  • Права на хора с увреждания 
  • Права при пътни инциденти
  • Право на информация
  • Права при анулиране и закъснение 
  • Права в случай на оплаквания

Забележка:
Правилата се прилагат само, ако пътуването е планирано за повече от 250 км.

Арбитражен съвет SÖP

При спор с компанията, ако не се достигне до споразумение, можете да се обърнете към съответния арбитражен орган:
Арбитражен съвет за обществен транспорт (Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP)

Целта на регламента е да предостави единни условия за този сектор в рамките на Европейския съюз и да гарантира на пътниците, като по-слабата страна в договора за превоз, минимална защита. Хора с увреждания и хора с ограничена подвижност трябва да имат същите възможности за автобусен превоз както всички други. 

Версията на уеб браузъра Ви е остаряла!

Моля, актуализирайте уеб браузъра си, за да виждате тази страница без грешки. Актуализирай уеб браузър

×