Coronavirus (COVID-19): What you need to know, when travelling
Начална страница Права на пътниците

Права на пътниците 

Правата на пътниците, използващи автобусен превоз на територията на Европейския съюз, са регламентирани според  Регламент (EU) No. 181/2011. Официалният обобщен доклад на регламента, публикуван от Европейската комисия, можете да прочетете тук.

Европейският регламент разпорежда в частност:

  • Забрана на дискриминация на пътници 
  • Права на хора с увреждания 
  • Права при пътни инциденти
  • Право на информация
  • Права при анулиране и закъснение 
  • Права в случай на оплаквания

Забележка:
Правилата се прилагат само, ако пътуването е планирано за повече от 250 км.

Арбитражен съвет SÖP

При спор с компанията, ако не се достигне до споразумение, можете да се обърнете към съответния арбитражен орган:
Арбитражен съвет за обществен транспорт (Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP)

Целта на регламента е да предостави единни условия за този сектор в рамките на Европейския съюз и да гарантира на пътниците, като по-слабата страна в договора за превоз, минимална защита. Хора с увреждания и хора с ограничена подвижност трябва да имат същите възможности за автобусен превоз както всички други. 

Версията на уеб браузъра Ви е остаряла!

Моля, актуализирайте уеб браузъра си, за да виждате тази страница без грешки. Актуализирай уеб браузър

×